Mãi n lúc này, ch Bích mi ón nhn phong bì tin.
Nam iu khin ngã xung.
Không ch vy, ông, nguyn Vn Khonh, bà, thái Thanh Nga (cha, m rut ca thai ph.
Tht là mt hành x free bizarre sex movies online p, ngp tràn o lý nhân vn dân tc: Không ai n ánh ngi chy.V, làm xe mô tô ca anh.Ngày.2.2015, tand.Có l quá bt ng nên ch Bích - v b cáo ã không dám nhn.Nhng bng nhng hành ng quyt lit, ông Khonh mt tay t phong bì tin vào lòng bàn tay ch Bích, mt tay gi cht li ri nói: "Cháu nhn cho bác vui, cháu không nhn, bác không an tâm.Nguyn Vn Nam iu khin ch v là, nguyn Th Kim Ngc ang chuyn d chy phía trc cùng chiu vi.Nguyn Th Kim Ngc ) còn tranh th thi gian Hi ng xét x ngh án n ng viên b cáo.Khi n cu Rch Gòi Bé (khóm Trung An, M Thi,.Tuy nhiên, trc thái chân tình và quyt lit ca ông Khong, cui cùng ch Bích ành nhn phong bì tin.Sau khi ng viên c gia ình phía b cáo, ông Khonh móc t túi áo phong bì tin a cho v b cáo mua sm qun áo Tt cho con.Iframe width"640" height"360" src"m/embed/asziwzmprEM" frameborder"0" href"ml" M bu và thai nhi cht thm vì n loi qu này tr cm ban êm /a Tin mi nhât M bu và thai nhi cht thm vì n loi qu này tr cm ban êm Subscribe.Nhìn anh, nam chng nng (tó) vi nhng bc i khp khnh dn con gái u lòng vào tòa, nhiu ngi ã không kim c xúc ng và ái ngi, lo lng cho tng lai ca 2 a tr không còn.B cáo Công V xin phép Hi ng xét x c bc xung tn dãy bàn ni anh Nam và gia ình ch Ngc nói li xin li chân thành.Công V (SN 1975, Long Xuyên, An Giang) can ti Vi phm quy nh v iu khin phng tin giao thông ng b ti iu 202 B Lut Hình.
Vì vy, khi c Hi ng xét x cho phép nói li sau cùng, V xin phép c quay li và i xung tn dãy bàn anh Nam và gia ình ch Ngc ang ngi nói li xin li và xin c tha li: "Xin.
Ông Khonh, cha rut ca thai ph "xu s" bc n tn vành móng nga an i, ng viên b cáo.
Sau quá trình lun ti, bào cha và tranh lun Hi ng xét x ã thng nht tuyên pht.Long Xuyên) do không chú ý quan sát và không m bo khong cách an toàn nên ã va chm vào xe mô tô BKS 67H4- 7837.Sau khi ch ta phiên tòa tuyên án: Công V chu mc hình pht 2 nm 6 tháng tù giam, kèm hình pht cm hành ngh 01 nm ch Bích ã không km c xúc ng nên khóc ngt.Thm chí, trc khi ra v, ông Khonh còn tip tc n an i, ng viên ch Bích vt qua ni au nuôi chng, chm con.Gng mt m bun ca anh Nam tai phiên tòa vì ngoài cái cht ca v, mt bàn chân ca anh ã vnh vin không còn.Nam b dp nát bàn chân trái (t l thng tn là 51).Quá cm ng, ch ch bit khóc, gng mt tht nhiu nc mt mà không nói nên li, ch gt gt u thay cho tt c nhng li cm n, xin li và iu này không ch khin ngi dân và cánh báo chí tác.C gng s vt qua tt c!Có l vì ngái ngi và quá bt ng vi hành x nhân vn này nên ch Bích không kp tip nhn nên c tìm mi li l và c ch t chi.Nh LO ã thông tin, vào khong 9 gi 10 phút ngày, V (tài x xe ca Cty CP u t và xây dng Delta AGF- Cty) iu khin xe BKS 67L- 7753 xe ch bê tông ti t công ty (phng M Thnh,.Th nhng, trái vi nhng n ào v v án trong v tai nn giao thông tng làm xúc ng xã hi bi nhng tình tit thm khc, ly k, và nht là s sng sót k diu ca thai nhi và h qu khá.
Và mt ln na, ông Khonh li n bên cnh an i, ng viên và khuyên gii: Cháu còn trách nhim phi lo cho con, cho chng nên cháu không c phép xuôi tay.
Ây là v án tng gây rúng ng d lun khi tài x xe bn cán thai ph cht ti ch và làm vt thai nhi ra ngoài.


[L_RANDNUM-10-999]