I tng all free chat Nguyn Ngc Tun, theo h s v vic, t tháng 6/2012 n cui tháng 5/2013, i tng Tun live black pussy cam to các tài khon Yahoo co tên goi ca n gii nh co_be_xinh_dep_1992, hong_anh_an_choi_1991.
Ti ngày 8/8, trên mt s trang mng ã rò r hình nh lãng mn ca H Ngc Hà và Chu ng Khoa cùng mt s bn bè trên bãi bin, thông tin khng nh n ca s c Chu ng Khoa cu hôn.Ây không phi ln u tiên Sn Tùng M-TP b vng nghi án o nhc khi ra mt sn phm âm nhc.C Hoàng, bài vit thuc chuyên mc, pháp lut.Tôi không s hình nh mình trong mt ng nghip xu i, ch s các anh ch và các bn ng nghip b tn thng vì s vic này.Hin Công an qun Sn Trà ang tip tc iu tra m rng v án và thông báo nhng ai là nn nhân ca Tun liên h vi Công an qun Sn Trà (216 Nguyn Công Tr, phng An Hi ông, qun Sn Trà) cung.
Báo, gia ình và, xã hi cp nht tin tc trong ngày liên tc, mi nht.
Mt ông a dùng chat khiêu dâm ã làm quen vi mt ngi ph n và hn gp nàng trong khách sn th trn lân.MV Chúng ta không thuc v nhau (Sn Tùng M-TP).Nh minh ho, bà này k ht vi v ông ta, và th là bây gi là ngi àn ông trng hoa ch i quá trình t tng ly hôn, báo Messaggero a tin.V Cát Tng có li gii thích: Tng xin nói rõ ây là nhng ni dung c dàn dng và ct ghép có ch ích theo ý ca ngi a lên, t các tin nhn ã xy ra cách ây.Heyder Eliyev, nam DJ xác nhn, trang fanpage là trang thông tin chính thc ca anh, tuy nhiên fanpage c ã b hack t ngày 29/7 trc. Sau ó, ngi ph n này thuê lut s bt u th tc ly hôn và òi bi thng vì tn hi tinh thn o c).Ch còn ít ngày na s din ra êm Chung kt cuc thi hhvn 2016 nhng thí sinh Nguyn Th Thành ã b loi vì làm 8 chic rng s, vi phm th l cuc thi.Bà v ca ông chng phn bi không mt thi gian mà lp tc tng c ông ta ra khi nhà: ch i ông ta ngoài ngng ca là chic vali c vi my th qun.Sau thi gian im lng, V Cát Tng ã chính thc lên ting v s vic ln này.Nguyn Th Thành tng d thi Hoa hu Hoàn v Vit Nam 2015.
V vic gi phút này vn cha i n kt lun cui cùng nhng cng khin khán gi ngán ngm vì nhng lùm xùm có h thng ca nam ca.

Tôi mong thi gian s làm sáng t.


[L_RANDNUM-10-999]