Nu ây là 1 phiên tòa hình s thì vi nhng li làm chng gian ca các nhân chng.
Hai bàn thua úp cho.
Cht c màu da cam màu gì?
Please try again later.Và sau ó a ra các hình nh free trial chicago chat line d tt ca tr em VN c coi là do di chng ca cht c màu da cam.Sau ó là quy trình phun cht này trên máy bay: Hóa cht c trn chung vi nc sau khi ã c làm hòa tan vi du hôi và không có thùng màu cam nào c a lên máy bay, n gin là ngi.Khi hi câu này thì 90 ngi VN tr li: thì màu cam ch màu gì, cái tên ã nói hat sex cam lên tt c ri mà hi gì mà tha vy?Cht khai hoang này (2-4-D và 2-4-5-T) vi 1 liu rt nh adult summer tennis camps (vài chc phn triu) thì là 1 cht kích thích sinh trng thc vt, hiên nay có bán rt nhiu ti VN và có trong hu ht trái cây có xut.
H vin dn hip nh Geneve và kt lun: " ông xâm nhp biên gii bt hp pháp vào 1 vùng chin s, và còn toàn mng tr v là 1 s may mn vì ã không b trúng bom mìn"!
T s lúc này là 0-3.Theo quy c ca chính quyn M thì các mc c hi c sp xp theo màu thì màu da cam ng hàng th 2 trong nhóm cht c nên các hóa cht khai hoang làm tri lá cây c cha trong các thùng màu.Cht c da cam có màu.Hay là vì 1 tha thun nào ó khi thit lp bang giao vi chú Sam?Bác s Dng Qunh Hoa còn phát biu trc tòa là chính mt bà thy (lúc còn trong chin khu) có 1 thùng cht c màu da cam còn nguyên b rt xung, khi i ngang qua ai cng phi ly túi nylon che ming.Nu ây là 1 phiên tòa hình s thì các nhân chng có th b khi t vì ti làm cn tr lut pháp nh tt c phiên tòa trên th gii.Bài c tìm thy trên mng khá dài ch xin tóm lc nhng ý chính: Trc ht, iu n gin và d hiu là khi bn b âm thì bn tha thng âm bn hay tha thng bán dao?Sai, xin tha nó màu trng ch không phi màu cam.Ngun, fb Tun Nguyn.Ó là cha k các li làm chng gian ca các nhân chng.Có gì khut tt mà không tha ngay thng cm con dao mà c è thng bán dao ra mà tha?

Hin c s dng rt hn ch bi c tính ca nó và vì có nhiu cht thay th ít c hn, nhng có u im là giá rt r nên táo, lêbán VN thng có d lng cht này.
Sau phiên tòa này, có 1 công vn chính thc sa tên cht c màu da cam thành cht c da cam (b i ch màu tai hi) và t nay trên mt báo s là cht c da cam.
Ti sao VN thua kin cht c màu da cam?


[L_RANDNUM-10-999]